ถ้าอยากรู้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะก็ให้นำไฟล์นี้ไปเปิดดูครับ เสียงที่ได้ของแต่ละเครื่องนั้นจะออกมาไม่เหมือนกัน อันนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นเพราะเหตุใด
 
 
   Tip : คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยใช้ Notepad หรือโปรแกรม Editer อื่นๆ ในการแก้ไขประโยคคำพูดที่จะให้เสียงออกมาได้ โดยแก้ไขประโยคที่อยู่ใน " " (เครื่องหมายคำพูด)
 
========================================================
Tags: computer